ANG SYNODO AT ANG ATING PANANAMPALATAYA SA PANGINOON